814/914

814.2/014/814.2

 

 

       

       

       

       

 

Aršík obsahuje nápisy a čísla pro dvou nebo třívozové soupravy.