měřící vůz TÚČD - DIAGNOSTIKA ERTMS

přestavba z vozu řady Postw